ความรู้พื้นฐานด้านการนอนหลับ 2 สัปดาห์(2 weeks course – Basic Knowledge in Sleep Medicine)

ความรู้พื้นฐานด้านการนอนหลับ 2 สัปดาห์

(2 weeks course – Basic Knowledge in Sleep Medicine)

จัดโดย

สมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย

ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย และ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ระหว่างวันที่  22 – 26 กรกฏาคม และ 29 กรกฏาคม  2 สิงหาคม .. 2562

ห้อง mini theater ชั้น ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

ความรู้พื้นฐานด้านการนอนหลับ 2 สัปดาห์ Core lecture 2 wks_6.06.2019

ใบลงทะเบียนCore lecture 2 weeks ปี 62_20190524

หนังสือเชิญประชุมไม่เป็นวันลา การอบรมความรู้พื้นฐาน 2 wks_ 2562

 

 

Spread the love
Posted in sleep specialist, ข่าวสารและกิจกรรม, ความรู้, สำหรับแพทย์.