Basic sleep tech

รายชื่อผู้ได้รับใบประกาศนียบัตรเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับระดับพื้นฐาน

ตรวจสอบรายชื่อ

Advance sleep tech

รายชื่อผู้ได้รับใบประกาศนียบัตรเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับระดับชำนาญการ

ตรวจสอบรายชื่อ

Sleep specialist

รายชื่อผู้ได้รับใบประกาศนียบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคจากการหลับ

ตรวจสอบรายชื่อ

เรื่องล่าสุด

สำหรับวัยเด็กและวัยรุ่น อายุ 1-17 ปี

สำหรับวัยผู้ใหญ่ อายุ 18-59 ปี

สำหรับวัยผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป