สมัครโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับ Sleep Technician-Fast Track program ครั้งที่ 7 ประจำปี 2565

โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับ

Sleep Technician-Fast Track program

หลักสูตร 3 เดือน

ครั้งที่ 7 ประจำปี 2565

(วันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 ถึง วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566)

 

สามารถดูรายละเอียดโครงการ และ Download ใบสมัครได้ที่นี่

Download รายละเอียดโครงการ

Download ใบสมัคร

Download หนังสือเชิญอบรม

 

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง วันที่ 21 ตุลาคม 2565  โดยผู้สมัครต้องยื่นเอกสารทั้งหมดให้ครบสมบูรณ์ก่อนวันปิดรับสมัคร (ปิดรับสมัครเวลา 16.30)

หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อได้ที่

คุณธนภรณ์  รัตนทากุล  (เลขาสมาคมฯ)

โทรศัพท์  096-712 0005, 062-436 3887

สำนักงานเลขาธิการ: ศูนย์นิทราเวช อาคารผู้ป่วยในพิเศษ 14 ชั้น  ชั้น 5

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย  1873  แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ 10330

Spread the love
Posted in Advance sleep tech, basic sleep tech, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารและกิจกรรม.