งานประชุม Pre-congress workshop in Dental Sleep Medicine

Topic: Dental Sleep Medicine: The Key Role in OSA

วันเวลา : ระยะเวลา :  1.5 วัน

จันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 8.00-16.30 น.

อังคารที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 8.00-12.00 น.

สถานที่: ห้องประชุมมงคลนาวิน ชั้น 10 ตึก ส..  คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร

Pre-congress lecture workshop in Dental Sleep Medicine

Download ใบลงทะเบียน

ใบลงทะเบียน Precongress Dental sleep_2022

ตารางการประชุม

Correction_Pre-congress_2022_workshop_DSM_16092022

 

Download ใบสมัครสมาชิก

ใบสมัครสมาชิกSST_revised 2022

Download หนังสือเชิญประชุมไม่เป็นถือเป็นวันลา

หนังสือเชิญประชุมไม่เป็นวันลางานประชุมวิชาการประจำปี 2565

 

Spread the love
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารและกิจกรรม, งานประชุมวิชาการ, งานอบรม, สำหรับแพทย์.