อบรมเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับ ระดับพื้นฐาน ครั้งที่ 14

สมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย

ร่วมกับ

ศูนย์โรคการนอนหลับ โรงพยาบาลรามาธิบดี

จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับระดับพื้นฐาน   ครั้งที่ 14

“The 14th Polysomnography (PSG) Training: Basic Level

ระหว่างวันที่ 7-11 ตุลาคม 2566

ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาล

 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

Download ใบลงทะเบียน Basic level

ใบลงทะเบียนอบรม Basic ปี 66

Download หนังสือเชิญประชุมไม่เป็นวันลา

หนังสือเชิญประชุมไม่เป็นวันลา งาน Basic & Advance_2023

Download ตารางการอบรม Basic level

ตารางอบรม Basic sleep tech 2566_clean
Spread the love
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารและกิจกรรม and tagged , .