อบรมเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับ ระดับชำนาญการ ครั้งที่ 8

สมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย

ร่วมกับ

ศูนย์โรคการนอนหลับ โรงพยาบาลรามาธิบดี

จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับครั้งที่ 8

“The 8th Polysomnography (PSG) Training: Advance Level”

ระหว่างวันที่ 9-11 ตุลาคม 2566

ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 3

อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลโรงพยาบาล

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

Download ใบลงทะเบียน Advance level

ใบลงทะเบียนอบรม Advance ปี 66

Download หนังสือเชิญประชุมไม่เป็นวันลา

หนังสือเชิญประชุมไม่เป็นวันลา งาน Basic & Advance_2023

Download ตารางการอบรม Advance level

ตารางอบรม Sleep Advance Level 2566_clean
Spread the love
Posted in ข่าวสารและกิจกรรม, งานอบรม and tagged , .