สมัครโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับ Sleep Technician-Fast Track program ครั้งที่ 9 ประจำปี 2567

สมัครโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับ

Sleep Technician-Fast Track program

ครั้งที่ 9 ประจำปี 2567

(ระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน 2567 ถึง วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2568)

สามารถดูรายละเอียดโครงการ และ Download ใบสมัคร

Download  รายละเอียดโครงการ

โครงการอบรมเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับ_หลักสูตร 3 เดือน ครั้งที่ 9 ปี 2567

Download ใบสมัครโครงการ

ใบสมัคร sleep tech_3 months_ครั้งที่ 9_2567

Download หนังสือเชิญอบรม

หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร 3 เดือนครั้งที่ 9_2567

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 21 ตุลาคม 2567 โดยผู้สมัครต้องยื่นเอกสารท้้งหมดให้ครบสมบูรณ์ก่อนวันปิดรับสมัคร (ปิดรับสมัครเวลา 16.30 น.)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

คุณธนภรณ์ รัตนทากุล (เลขาสมาคมฯ) โทร. 096-712 0005, 062-436 3887

Spread the love
Posted in Advance sleep tech, basic sleep tech, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารและกิจกรรม, งานอบรม.