สมัครส่งผลงานประกวด “Sleep Research Presentation Contest” งานประชุมวิชาการประจำปี 2564

เชิญผู้สนใจ ร่วมส่งผลงานประกวด “Sleep Research Presentation Contest”

เชิญผู้สนใจ ร่วมส่งผลงานประกวด

“Sleep Research Presentation Contest”

ชิงเงินรางวัล !! พร้อมเกียรติบัตร

ในวันที่ 2 ธันวาคม 2564

Download  ใบสมัครและรายละเอียดการส่งผลงาน 

ระเบียบการและคำแนะนำการประกวดผลงานวิจัย ปี 2564_21.09.2021

 

สนใจส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564

ส่งผลงานได้ที่ E-mail:annualmeeting.sst@gmail.com

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณธนภรณ์  รัตนทากุล (เลขาสมาคมฯ) โทร.096-712 0005 และ 062-436 3887                    

Spread the love
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารและกิจกรรม, ความรู้, งานประชุมวิชาการ, งานอบรม, สำหรับประชาชนทั่วไป, สำหรับแพทย์.