ประชุมวิชาการประจําปี 2565

Up-to-date with sleep medicine for general practice 2022

ระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2565

ณ ห้องประชุมยาใจ ณ สงขลา ชั้น 25 อาคารหอพักพัฒนาคณาจารย์

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ประชุมวิชาการ 2565 up to date with sleep medicine

Download ใบลงทะเบียน

ใบลงทะเบียน งานประชุมวิชาการประจำปี 2565

Download ตารางการประชุม

ตารางประชุมวิชาการประจำปี 10-11 พย. 2565_13.9.65

Download ใบสมัครสมาชิก

ใบสมัครสมาชิกSST_revised 2022

Download หนังสือเชิญประชุมไม่เป็นวันลา

หนังสือเชิญประชุมไม่เป็นวันลางานประชุมวิชาการประจำปี 2565

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณธนภรณ์  รัตนทากุล (เลขาสมาคมฯ) โทร. 096-712 0005, 062-436 3887

Spread the love
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารและกิจกรรม, งานประชุมวิชาการ, งานอบรม, สำหรับประชาชนทั่วไป, สำหรับแพทย์ and tagged , , .