การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับระดับพื้นฐาน  ครั้งที่ 13

สมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ศูนย์นิทราเวช

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับระดับพื้นฐาน

 ครั้งที่ 13

“The 13th Polysomnography (PSG) Training: Basic Level”

ระหว่างวันที่ 5-9 พฤศจิกายน 2565

ณ ห้องประชุมคอมพิวเตอร์ ชั้น 8 อาคาร อปร.

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

Download ใบลงทะเบียน

ใบลงทะเบียนอบรม Basic ปี 65

Download ตารางการอบรม

ตารางอบรม Basic sleep tech 15.9.2565

 

Download ใบสมัครสมาชิก

ใบสมัครสมาชิกSST_revised 2022

Download หนังสือเชิญประชุมไม่ถือเป็นวันลา

หนังสือเชิญประชุมไม่เป็นวันลางานประชุมวิชาการประจำปี 2565
Spread the love
Posted in basic sleep tech, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารและกิจกรรม, ความรู้, งานประชุมวิชาการ, งานอบรม.