ลงทะเบียนงานประชุมวิชาการประจำปี 2564

ประชุมวิชาการประจําปี 2564

Current trends and issue in management of sleep medicine 2021

ระหว่างวันที่ 2-3 ธันวาคม 2564

ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

การประชุมแบบ Virtual ผ่านระบบ Online Zoom  Meeting

 

 

ท่านสามารถ Download เอกสาร

  • ใบลงทะเบียน
  • ตารางการประชุม
  • หนังสือเชิญประชุมไม่เป็นวันลา
  • ใบสมัครสมาชิก

Download ใบลงทะเบียน

ใบลงทะเบียน งานประชุมวิชาการประจำปี 2564_20.10.64

Download ตารางการประชุม

ตารางประชุมประจำปีสมาคม 2564_20.10.64

Download หนังสือเชิญประชุมไม่เป็นวันลา

หนังสือเชิญประชุมไม่เป็นวันลางานประชุมวิชาการประจำปี_2564_20.10.2564

Download ใบสมัครสมาชิกสมาคมฯ

ใบสมัครสมาชิก edit_2021

 

 

กำหนดการรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564

ค่าลงทะเบียนสามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และไม่นับเป็นวันลา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คุณธนภรณ์  รัตนทากุล   โทรศัพท์  096-712 0005, 062-436 3887

Spread the love
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารและกิจกรรม, ความรู้, งานประชุมวิชาการ, งานอบรม.