รับสมัคร….สอบใบประกาศนียบัตรความรู้ความชำนาญสำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับ ประจำปี 2566

การสอบใบประกาศนียบัตรความรู้ความชำนาญ

สำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับแห่งประเทศไทย ประจำปีการสอบ 2566

ระดับพื้นฐาน และ ระดับชำนาญการ

วันที่ 5 มกราคม 2567

สนามสอบ   ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ดูข้อมูลคุณสมบัติผู้สมัครสอบ/Download ใบลงทะเบียน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

Download ใบสมัครสอบ ระดับชำนาญการ Advance level

ใบสมัครสอบ Advance_ประจำปีการสอบ 2566 (2)

Download ใบสมัครสอบ ระดับพื้นฐาน Basic level

ใบสมัครสอบใบประกาศนียบัตร Basic ประจำปีการสอบ 2566

Download คุณสมบัติผู้สมัครสอบ ระดับชำนาญการ Advance level

คุณสมบัติ-Examination-Advance_ประจำปีการสอบ 2566

Download คุณสมบัติผู้สมัครสอบ ใบสมัครสอบ ระดับพื้นฐาน Basic level

คุณสมบัติ Examination Basic_ประจำปีการสอบ 2566

Download ใบรับรองการทำงาน(กรณีผู้สมัครใช้วุฒิ ม.6 สมัครสอบ)

ใบรับรองการทำงาน-วุฒิ-ม.6_2022

Download ใบรับรองประสบการณ์ในการตรวจการนอนหลับ (ระดับพื้นฐาน และ ระดับชำนาญการ)

ใบรับรองประสบการณ์ในการตรวจการนอนหลับ Advance

Download ตารางสอบ

ตารางสอบ Sleep Tech ประจำปี 2566

Download หนังสือเชิญสมัครสอบประกาศนียบัตรฯ ประจำปี 2566

หนังสือเชิญสมัครสอบประกาศนียบัตรฯ ประจำปี 2566

 

 

 

 

Spread the love
Posted in Advance sleep tech, basic sleep tech, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารและกิจกรรม, งานประชุมวิชาการ, งานอบรม.