รับสมัครสอบประกาศนียบัตรความรู้ความชำนาญเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับประจำปี 2564

สมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย

การสอบใบประกาศนียบัตรความรู้ความชำนาญเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับ

ประจำปี 2565

ระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2565

ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

โดยมีการจัดสอบใน ระดับชำนาญการ และ ระดับพื้นฐาน มีกำหนดการดังนี้

  1. ระดับชำนาญการ (Advance level) : วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 (เวลา 00-16.00 น.)
  2. ระดับพื้นฐาน (Basic level) : วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2565

Download  และ ดูรายละเอียดได้ ดังเอกสารแนบมานี้

ระดับชำนาญการ (Advance level) : วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 (เวลา 00-16.00 น.)

หนังสือแจ้งกำหนดการสอบประกาศนียบัตรฯ ประจำปี 2564

Download หนังสือแจ้งกำหนดการจัดสอบ

ตารางสอบ Sleep Tech ประจำปี 2564

Download ตารางสอบ

คุณสมบัติ Examination Advance_2022

Download คุณสมบัติผู้สมัครสอบ Advance

Download ใบสมัครสอบ Advance

ใบสมัครสอบใบประกาศนียบัตร Advance_2022 (2)

Download หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน

ใบสมัครสมาชิก edit_2022

Download ใบสมัครสมาชิก สมาคมฯ

ระดับพื้นฐาน (Basic level) : วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2565

หนังสือแจ้งกำหนดการสอบประกาศนียบัตรฯ ประจำปี 2564

Download หนังสือแจ้งกำหนดการสอบประกาศนียบัตรฯ ประจำปี 2564

ตารางสอบ Sleep Tech ประจำปี 2564

Download ตารางสอบ

คุณสมบัติ Examination Basic_2022

Download คุณสมบัติ Basic

คุณสมบัติ Examination Basic_2022

Download ใบสมัครสอบ Basic

ใบสมัครสอบใบประกาศนียบัตร Basic_2022

Download หนังสือรับรองประสบการณ์

ใบรับรองการทำงาน-วุฒิ-ม.6_2022

Download หนังสือรับรองการทำงาน วุฒิ ม.6

ใบสมัครสมาชิก edit_2022

Download

Spread the love
Posted in Advance sleep tech, basic sleep tech, ข่าวสารและกิจกรรม.