รับสมัครผู้สนใจเป็นมืออาชีพ ด้านการตรวจการนอนหลับ Sleep Technician-Fast Track program

รับสมัครผู้สนใจเป็นมืออาชีพ

ด้านการตรวจการนอนหลับ

Sleep Technician-Fast Track program

Download รายละเอียดโครงการ

โครงการอบรมเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับ_หลักสูตร 3 เดือน ครั้งที่ 8 ปี 2566_12.6.66

Download ใบสมัครหลักสูตร 3 เดือน

ใบสมัคร sleep tech_3 months ครั้งที่ 8_2566_12.6.65

Download หนังสือเชิญอบรมร่วมโครงการไม่ถือเป็นวันลา

หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร 3 เดือนครั้งที่ 8_2566_12.6.66

สอบถามข้อมูเพิ่มเติม

คุณธนภรณ์ รัตนทากุล (เลขาสมาคมฯ)

โทร. 096-712 0005

Spread the love
Posted in Advance sleep tech, basic sleep tech, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารและกิจกรรม, งานประชุมวิชาการ, งานอบรม.