ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประกาศนียบัตรเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับ ประจำปี 2566

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ประกาศนียบัตรเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับ ประจำปี 2566

ระดับพื้นฐาน       จำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ    39   ท่าน

  • กำหนดการสอบ     วันที่ 5  มกราคม 256
  • สนามสอบ เวลา 9.00-12.00 น.ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
  • สนามสอบ เวลา 13.00-16.00 น. ศูนย์โรคการนอนหลับ ชั้น 7 อาคารสมเด็จพระเทพฯ โรงพยาบาลรามาธิบดี
  • การสอบ     ภาคทฤษฏี MCQ(choice ตัวเลือก)  จำนวน 100  และภาคปฏิบัติ  (OSCE)  จำนวน 6 Station
  • ท่านสามารถดูตารางการสอบได้ที่ไฟล์แนบท้ายมานี้

หมายเหตุ: เครื่องหมาย ( / )  หมายถึง เข้าสอบ

: เครื่องหมาย ( – )  หมายถึง ไม่สอบ

: ทั้งนี้ขอให้ท่านตรวจสอบความถูกต้องของ ชื่อ-สกุล

: หากท่านไม่พบชื่อของท่านกรุณาติดต่อสมาคมฯ

(กรณีชื่อ-สกุล ไม่ถูกต้อง หรือไม่มีชื่อในการสมัครสอบ สามารถแจ้งได้ที่ จนท.สมาคมฯ คุณธนภรณ์ โทร. 096-712 0005)

รายนามผู้มีสิทธิ์สอบ ระดับพื้นฐาน  Download

ผู้มีสิทธิ์สอบประกาศนียบัตรระดับพื้นฐาน ประจำปีการสอบ 2566

ระดับชำนาญการ จำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ  19  ท่าน 

  • กำหนดการสอบ     วันที่ 5  มกราคม 256
  • สนามสอบ เวลา 9.00-16.00 น.ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
  • การสอบ     ภาคทฤษฏี MCQ(choice ตัวเลือก)  จำนวน 100  และ
  • การสอบภาคปฏิบัติ ระดับ Advance [Scoring PSG (Adult 400 epoch, Ped 200 epoch)]
  • ท่านสามารถดูตารางการสอบได้ที่ไฟล์แนบท้ายมานี้

หมายเหตุ: เครื่องหมาย ( / )  หมายถึง เข้าสอบ

: เครื่องหมาย ( – )  หมายถึง ไม่สอบ

: ทั้งนี้ขอให้ท่านตรวจสอบความถูกต้องของ ชื่อ-สกุล

: หากท่านไม่พบชื่อของท่านกรุณาติดต่อสมาคมฯ

(กรณีชื่อ-สกุล ไม่ถูกต้อง หรือไม่มีชื่อในการสมัครสอบ สามารถแจ้งได้ที่ จนท.สมาคมฯ คุณธนภรณ์ โทร. 096-712 0005)

รายนามผู้มีสิทธิ์สอบ ระดับชำนาญการ Download

ผู้มีสิทธิ์สอบประกาศนียบัตรระดับชำนาญการ ประจำปีการสอบ 2566

ตารางสอบ Download

Spread the love
Posted in ข่าวสารและกิจกรรม.