งานประชุมวิชาการประจำปี 2563 ““Novel approaches to the management of sleep medicine”

งานประชุมวิชาการประจำปี 2563

Novel approaches to the management of sleep medicine”

วันที่ 1718 ธันวาคม 2563

ณ ศูนย์วิจัยการแพทย์ศิริราช (SIMR) ชั้น 1 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ช่องทางการลงทะเบียน

ท่านสามารถลงทะเบียนได้ทาง https://forms.gle/SqCW9nai9UeHske17

หรือสามารถ download เอกสารเพื่อลงทะเบียนได้ที่นี่

ใบลงทะเบียน งานประชุมวิชาการประจำปี 2563 

ใบสมัครสมาชิก update_5.3.19

ตารางประชุมประจำปีสมาคมโรคจากการนอนหลับ

หนังสือเชิญประชุมไม่เป็นวันลางานประชุมวิชาการประจำปี 2563

กำหนดการรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563

ค่าลงทะเบียนสามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และไม่นับเป็นวันลา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คุณธนภรณ์  รัตนทากุล   โทรศัพท์  096-712 0005, 062-436 3887

Spread the love
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารและกิจกรรม, งานประชุมวิชาการ, งานอบรม.