ศูนย์โรคการนอนหลับ สาขาวิชาอายุรศาสตร์การนอนหลับ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และศูนย์นิทรารักษ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สมาคมนิทราเวชศาสตร์


จัดงานประชุมวิชาการประจำปี 2566 หัวข้อ Sleep is essential for health

ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม ด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
**โดยจัดประชุมแบบ onsite เท่านั้น**
 
ในวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 ถึงวันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566
กำหนดการรับสมัคร วันนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566

 

 

Spread the love
Posted in ข่าวสารและกิจกรรม, งานประชุมวิชาการ and tagged , .