การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับ ระดับชำนาญการ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2564

สมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย

ร่วมกับ

ศูนย์สหเวชศาสตร์การนอนหลับสุรศักดิ์มนตรี

จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับครั้งที่ 7

“The 7th Polysomnography (PSG) Training: Advance Level”

ระหว่างวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2564

ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ศสท.วพม.ชั้น ๘ อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า

Download เอกสารได้ที่นี่

Download ใบลงทะเบียน

ใบลงทะเบียนอบรม Advance ปี 64

Download ตารางการอบรม

ตารางอบม Advance sleep tech_2564_27.9.2564

Download หนังสือเชิญประชุมไม่เป็นวันลา

หนังสือเชิญประชุมไม่เป็นวันลางานประชุมวิชาการประจำปี_2564_20.10.2564

Download ใบสมัครสมาชิก

ใบสมัครสมาชิก edit_2021

กำหนดการรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564

ค่าลงทะเบียนสามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และไม่นับเป็นวันลา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คุณธนภรณ์  รัตนทากุล   โทรศัพท์  096-712 0005, 062-436 3887

 

Spread the love
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารและกิจกรรม, งานประชุมวิชาการ, งานอบรม.