การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับ ระดับพื้นฐาน ครั้งที่ 12 ประจำปี 2564

สมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย

ร่วมกับ

ศูนย์สหเวชศาสตร์การนอนหลับสุรศักดิ์มนตรี

จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับระดับพื้นฐาน  ครั้งที่ 12

“The 12th Polysomnography (PSG) Training: Basic Level”

ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน ถึง 1 ธันวาคม 2564

ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ศสท.วพม.ชั้น ๘ 

อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า

Download เอกสารได้ที่นี่

Download ใบลงทะเบียน

ใบลงทะเบียนอบรม Basic ปี 64

Download ตารางการอบรม

ตารางอบรม Basic sleep tech_2564_27.9.2564

Download หนังสือเชิญประชุมไม่เป็นวันลา

หนังสือเชิญประชุมไม่เป็นวันลางานประชุมวิชาการประจำปี_2564_20.10.2564

Download ใบสมัครสมาชิก

ใบสมัครสมาชิก edit_2021

กำหนดการรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564

ค่าลงทะเบียนสามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และไม่นับเป็นวันลา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณธนภรณ์ รัตนทากุล (เลขาสมาคมฯ)

โทร. 096-712 0005, 062-436 3887

 

 

Spread the love
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารและกิจกรรม, งานประชุมวิชาการ, งานอบรม.