การอบรมหลักสูตรความรู้พื้นฐานด้านการนอนหลับ 1 สัปดาห์ ประจำปี 2564

การอบรมหลักสูตรความรู้พื้นฐานด้านการนอนหลับ 1 สัปดาห์ ประจำปี 2564

(Intensive course-Basic Knowledgen in Sleep Medicine)

สมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย

ร่วมกับ

สมาคมนิทราเวชศาสตร์

วันที่ 19-23 กรกฎาคม พ.ศ.2564

ณ ห้องประชุม mini theater ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

ผู้สนใจสามารถ Download เอกสารเพิ่มเติมได้

 

ใบลงทะเบียนCore lecture 1 week ปี 64

Download

หนังสือเชิญประชุมไม่เป็นวันลา การอบรมหลักสูตรความรู้พื้นฐานด้านการนอนหลับ 1 สัปดาห์_2564

Download

ความรู้พื้นฐานด้านการนอนหลับ 1 สัปดาห์ ประจำปี 2564_30.6.2021

Download

 

หมายเหตุ: ตารางการอบรมในแต่ละวันอาจมีการเปลี่ยนแปลง  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถาณการณ์ โดยจะมีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณธนภรณ์  รัตนทากุล (เลขาสมาคมฯ) โทร.096-712 0005 และ 062-436 3887

 

 

Spread the love
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารและกิจกรรม, งานประชุมวิชาการ, งานอบรม.