การสอบประกาศนียบัตรประกาศนียบัตรความรู้ความชำนาญ สำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับ ระดับพื้นฐาน และ ระดับชำนาญการ ประจำปี 2565

การสอบประกาศนียบัตรประกาศนียบัตรความรู้ความชำนาญ

สำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับ ระดับพื้นฐาน และ ระดับชำนาญการ ประจำปี 2565

วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์  2566

ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ผู้สมัครสามารถ Download เอกสารการสมัครสอบ

  • นักตรวจการนอนหลับ ระดับชำนาญการ (Advance Level)

Download ใบสมัครสอบ ระดับชำนาญการ (Advance Level) 

ใบสมัครสอบใบประกาศนียบัตร Advance_2023

Download คุณสมบัติ Examination Advance

คุณสมบัติ Examination Advance_2023

Download ใบสมัครสมาชิกสมาคมฯ

ใบสมัครสมาชิกSST_revised 2022

Download ใบรับรองประสบการณ์การทำงาน

ใบรับรองประสบการณ์ในการตรวจการนอนหลับ_2022

Download ตารางสอบ ประจำปี 2565

ตารางสอบ Sleep Tech ประจำปี 2565

Download หนังสือแจ้งกำหนดการสอบประกาศนียบัตรประจำปี 2565

หนังสือแจ้งกำหนดการสอบประกาศฯ ประจำปี 2565

 

  • นักตรวจการนอนหลับ ระดับพื้นฐาน (Basic Level)

Download ใบสมัครสอบ ระดับพื้นฐาน (Basic Level)

ใบสมัครสอบใบประกาศนียบัตร Basic_2023

Download คุณสมบัติ Examination Basic

คุณสมบัติ Examination Basic_2023

Download ใบสมัครสมาชิกสมาคมฯ

ใบสมัครสมาชิกSST_revised 2022

Download ใบรับรองประสบการณ์การทำงาน

ใบรับรองประสบการณ์ในการตรวจการนอนหลับ_2022

Download ใบรับรองการทำงานวุฒิ ม.6

ใบรับรองการทำงาน-วุฒิ-ม.6_2022

Download ตารางสอบ

ตารางสอบ Sleep Tech ประจำปี 2565

Download หนังสือแจ้งกำหนดการสอบประจำปี 2565

หนังสือแจ้งกำหนดการสอบประกาศฯ ประจำปี 2565

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณธนภรณ์ (เลขาสมาคมฯ) โทร. 096-712 0005, 062-436 3887

Spread the love
Posted in Advance sleep tech, basic sleep tech, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารและกิจกรรม.