การประชุม Precongress Workshop 2: How to deliver effective Cognitive Behavioral Therapy for Insomnia (CBT-I)?

Precongress Workshop 2:

 How to deliver effective Cognitive Behavioral Therapy for Insomnia (CBT-I)?

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.30 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น 10 ตึกพัชรกิติยาภา โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า

Download เอกสารได้ที่นี่

Download ใบลงทะเบียน

ใบลงทะเบียน Precongress CBTI_2021

Download ตารางการประชุม

ตารางงานประชุม Precongress workshop CBTI_2020_27.9.2564

Download หนังสือเชิญไม่เป็นวันลา

หนังสือเชิญประชุมไม่เป็นวันลางานประชุมวิชาการประจำปี_2564_20.10.2564

กำหนดการรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564

ค่าลงทะเบียนสามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และไม่นับเป็นวันลา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คุณธนภรณ์  รัตนทากุล   โทรศัพท์  096-712 0005, 062-436 3887

 

 

 

Spread the love
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารและกิจกรรม, งานประชุมวิชาการ, งานอบรม.