การประชุม Precongress Workshop 1: “New Technologies in Sleep Medicine”

สมาคมนิทราเวชศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย                   
Precongress Workshop 1: “New Technologies in Sleep Medicine”
             วันที่  ธันวาคม พ.ศ. 2564  เวลา 9.00-12.00 น.
ณ ห้องศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) ชั้น 3

อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า

 

Download เอกสารได้ที่นี่

Download ใบลงทะเบียน

ใบลงทะเบียน Precongress TASM_2021

Download ตารางการประชุม

ตารางประชุม Precongress TASM_2564_20.10.2564

Download หนังสือเชิญประชุมไม่เป็นวันลา

หนังสือเชิญประชุมไม่เป็นวันลางานประชุมวิชาการประจำปี_2564_20.10.2564

 

กำหนดการรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564

ค่าลงทะเบียนสามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และไม่นับเป็นวันลา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คุณธนภรณ์  รัตนทากุล   โทรศัพท์  096-712 0005, 062-436 3887

Spread the love
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารและกิจกรรม, งานประชุมวิชาการ, งานอบรม.