โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับ Sleep Technician-Fast Track program

โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับ

Sleep Technician-Fast Track program หลักสูตร 3 เดือน

เปิดอบรมตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562 

(ฟรี!! ค่าอบรม Polysomnography Training: Basic Level)

จัดโดย สมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4

สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562
**สามารถเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ตามสิทธิ์ ตามระเบียบของทางราชการ โดยจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาและไม่ถือเป็นวันลา**
**รับจำนวนจำกัด**
ข้อมูลเพิ่มเติม www.sst.or.th หรือ ติดต่อได้ที่คุณธนภรณ์  รัตนทากุล (เลขาสมาคมฯ) โทร.096-712 0005 และ062-436 3887

 

ใบสมัคร sleep tech_3 months ครั้งที่ 4

หนังสือเชิญอบรมหลักสูตร 3 เดือน ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562

โครงการอบรมเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับ_หลักสูตร 3 เดือน ครั้งที่ 4 ปี 2562

ใบสมัครสมาชิก

Spread the love
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารและกิจกรรม and tagged .