เชิญผู้สนใจ ร่วมส่งผลงานประกวด “Sleep Research Oral Presentation Contest”

สมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย

ร่วมกับ

ศูนย์โรคการนอนหลับ โรงพยาบาลรามาธิบดี

เชิญผู้สนใจ ร่วมส่งผลงานประกวด

“Sleep Research Oral Presentation Contest”

ชิงเงินรางวัล !! พร้อมเกียรติบัตร

ในวันที่ 8 สิงหาคม 2562

รายละเอียดการส่งผลงานเพิ่มเติมที่ www.sst.or.th

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเสนอผลงาน Oral หรือ Poster Presentation สามารถเข้าร่วมการประชุมวิชาการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย**

สนใจส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 15 กรกฎาคม 2562

ส่งผลงานได้ที่ E-mail:annualmeeting.sst@gmail.com

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณธนภรณ์  รัตนทากุล (เลขาสมาคมฯ) โทร.096-712 0005 และ 062-436 3887  

ระเบียบการและใบสมัคร การประกวดผลงานวิจัย ปี2562

 

 

Spread the love
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารและกิจกรรม, ความรู้, งานประชุมวิชาการ, งานอบรม, สำหรับประชาชนทั่วไป, สำหรับแพทย์.