หลักสูตรความรู้พื้นฐานด้านการนอนหลับ (Intensive course – Basic Knowledge in Sleep Medicine)

ขอเชิญแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล และผู้สนใจ ร่วมการอบรม

หลักสูตรความรู้พื้นฐานด้านการนอนหลับ

(Intensive course – Basic Knowledge in Sleep Medicine)

ระหว่างวันที่ 18-22 กรกฏาคม พ.ศ. 2565

ณ ห้องประชุม ชั้น 7 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

รูปแบบการประชุม On-site จำกัดจำนวน 50 ท่าน

ค่าลงทะเบียน 

  • 2,500 บาท /course หรือลงทะเบียนรายวัน วันละ 600 บาท
  • นักศึกษาแพทย์/ non sleep in-training 1,000 บาท/course
  • Fellow sleep ทุกสาขาทั้งหลักสูตร 1 ปี และ 2 ปี Free!

Download เอกสารการลงทะเบียน และตารางการบรรยาย

Download ใบลงทะเบียน

ตารางการบรรยาย

จดหมายเชิญประชุมไม่เป็นวันลา

ติดต่อสอบถามสำรองที่นั่งได้ที่คุณธนภรณ์  รัตนทากุล (เลขาสมาคมฯ)

โทร.096-712 0005 และ 062-436 3887

Spread the love
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารและกิจกรรม, งานอบรม.