หนังสือคู่มือ 108 ปัญหาคนนอนกรน

เพื่อมุ่งหวังที่จะให้ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับอาการนอนกรนและภาวะหยุดหายใจ ขณะหลับจากการอุดกั้น เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญ สาเหตุ รวมไปจนถึงวิธีตรวจวินิจฉัยและแนวทางการรักษา

Download

Spread the love
Posted in ความรู้, สำหรับประชาชนทั่วไป, สำหรับแพทย์ and tagged , .