สมาคมนิทราเวชศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย

Precongress WorkshopNew Technologies in Sleep Medicine

วันที่  9  พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  เวลา 9.00-12.00 น.
ศูนย์นิทราเวช ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยพิเศษ 14 ชั้น และ คลินิคการนอนหลับ ชั้น 21 อาคารภูมิสิริ รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

Download ใบลงทะเบียน

ใบลงทะเบียน Precongress TASM_2022

Download ตารางการอบรม

ตารางการประชุม Precongress WS_สมาคมนิทราเวช_26.10.2022

Download หนังสือเชิญประชุมไม่ถือเป็นวันลา

หนังสือเชิญประชุมไม่เป็นวันลางานประชุมวิชาการประจำปี 2565

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณพรรณี (063-332 6445) และ คุณธนภรณ์ (096-712 0005)

 

Spread the love
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารและกิจกรรม, งานประชุมวิชาการ, งานอบรม.