รับสมัคร: การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับ ระดับพื้นฐาน ครั้งที่ 15

การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับ ระดับพื้นฐาน ครั้งที่ 15

“The 15th Polysomnography (PSG) Training: Basic Level”

ระหว่างวันที่ 16-20 พฤศจิกายน 2567

ณ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 

Download ใบสมัคร

ใบลงทะเบียนอบรม Basic ปี 2567

 

กำหนดการรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2567

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คุณธนภรณ์   โทรศัพท์  096-712 0005

Spread the love
Posted in Advance sleep tech, basic sleep tech, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารและกิจกรรม, งานประชุมวิชาการ, งานอบรม.