รับสมัครการอบรมเชิงปฎิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับระดับพื้นฐาน ครั้งที่ 11

   

สมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย

ร่วมกับ

ศูนย์สหเวชศาสตร์การนอนหลับสุรศักดิ์มนตรี

จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับระดับพื้นฐาน  ครั้งที่ 11

“The 11th Polysomnography (PSG) Training: Basic Level”

ระหว่างวันที่ 12-16 ธันวาคม 2563

ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ศสท.วพม.ชั้น ๘ 

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

 

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

ใบลงทะเบียนอบรม Basic ปี 63_31082020

หนังสือเชิญประชุมไม่เป็นวันลางานประชุมวิชาการประจำปี 2563

ตารางอบรม Basic sleep tech Final 28.8.2020

กำหนดการรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563

ค่าลงทะเบียนสามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และไม่นับเป็นวันลา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คุณธนภรณ์  รัตนทากุล   โทรศัพท์  096-712 0005, 062-436 3887

Spread the love
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารและกิจกรรม, งานประชุมวิชาการ, งานอบรม.