สมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทยจัดประชุมวิชาการประจําปี 2560

 “Sleep Medicine: Integration into Clinical Practice ”

ณ ห้องประชุมกุมารชั้น 10 อาคารพัชรกิติยาภา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

วันที่ 17-18 สิงหาคม 2560

จดหมายไม่เป็นวันลา

แผ่นพับงานประชุมวิชาการ

ใบลงทะเบียนประชุมวิชาการ

ค่าลงทะเบียน        สมาชิกสมาคมฯ       1,500.-บาท

ผู้สนใจทั่วไป            3,000.-บาท

In training              1,000.-บาท

หมายเหตุ: ก่อนสมัครโปรดสำรองที่นั่งที่โทร.   096-712 0005, 062-436 3887   เนื่องจากรับจำนวนจำกัด (100 ที่นั่ง)

การชำระเงิน

เงินโอนผ่านทางธนาคาร ชื่อบัญชี สมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย

ธนาคารกรุงเทพ  สาขาสวนจตุจักร บัญชีกระแสรายวัน  เลขที่บัญชี 209-304-0000

เช็คสั่งจ่าย ในนาม “ สมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย”

วิธีการส่งเอกสารการสมัคร

ส่งเอกสารลงทะเบียนพร้อมสแกนหลักฐานการโอนเงิน  มายัง E-mail: annualmeeting.sst@gmail.com

***การลงทะเบียนของท่านจะเสร็จสมบูรณ์ เมื่อได้รับอีเมล์ยืนยันจากทางคณะผู้จัดงาน ภายใน 72 ชั่วโมง หากยังไม่ได้รับการยืนยัน กรุณาส่ง E-mailใหม่อีกครั้ง หรือติดต่อมาที่ คุณธนภรณ์  รัตนทากุล   โทรศัพท์  096-712 0005, 062-436  3887***

Spread the love
Posted in ข่าวสารและกิจกรรม, งานประชุมวิชาการ and tagged .