ประชุมวิชาการประจำปี 2562

สมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทยจัดประชุมวิชาการประจําปี 2562

ร่วมกับ

ศูนย์โรคการนอนหลับ โรงพยาบาลรามาธิบดี

Case based approach to common sleep disorders

ระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2562

ณ.อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาล  ชั้น  9 ห้อง  910 A-C

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ตารางงานประชุมวิชาการประจําปี 2562.5.3_20190503      

หนังสือเชิญประชุมไม่เป็นวันลา งานประชุมวิชาการประจำปี 2562_20190709

ใบลงทะเบียน งานประชุมวิชาการประจำปีและPrecongress ประจำปี 2562

ใบสมัครสมาชิก update_5.3.19

 

 

 

 

 

 

Spread the love
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารและกิจกรรม, ความรู้, งานประชุมวิชาการ, งานอบรม, สำหรับประชาชนทั่วไป, สำหรับแพทย์.