ประกาศรับสมัครสอบ ประกาศนียบัตรความรู้ความชำนาญ นักตรวจการนอนหลับ ประจำปี 2561

 

ประกาศรับสมัครสอบประกาศนียบัตรความรู้ความชำนาญ นักตรวจการนอนหลับ ประจำปี 2561 ณ รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

  • นักตรวจการนอนหลับ ระดับพื้นฐาน (Basic Level)

คุณสมบัติ Basic Tech

ใบสมัครสอบใบประกาศนียบัตร Basic

ใบรับรองประสบการณ์ในการตรวจการนอนหลับ

ใบสมัครสมาชิก

**ในส่วนของหนังสือแจ้งกำหนดการสอบและห้องสอบ พร้อมตารางการสอบอยู่ระหว่างดำเนินการแล้วเสร็จจะแจ้งให้ทราบ**

  • นักตรวจการนอนหลับ ระดับชำนาญการ (Advance Level)

คุณสมบัติ Advance tech

ใบสมัครสอบใบประกาศนียบัตร Advance

ใบรับรองประสบการณ์ในการตรวจการนอนหลับ

ใบสมัครสมาชิก

**ในส่วนของหนังสือแจ้งกำหนดการสอบและห้องสอบ พร้อมตารางการสอบอยู่ระหว่างดำเนินการแล้วเสร็จจะแจ้งให้ทราบ**

 

Spread the love
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารและกิจกรรม.