ประกาศรับสมัครสอบประกาศนียบัตรความรู้ความชำนาญ นักตรวจการนอนหลับ ประจำปี 2563

ประกาศรับสมัครสอบประกาศนียบัตรความรู้ความชำนาญ นักตรวจการนอนหลับ ประจำปี 2563 

วันที่ 12 มีนาคม 2564 ณ รพ.ศิริราช

 

  • นักตรวจการนอนหลับ ระดับพื้นฐาน (Basic Level)

ใบสมัครสอบใบประกาศนียบัตร Basic_2021

คุณสมบัติ Examination Basic_2021

ใบรับรองการทำงาน-วุฒิ-ม.6_2021

ใบรับรองประสบการณ์ในการตรวจการนอนหลับ_2021

ตารางสอบ Sleep Tech ประจำปี 2563_revised

ใบสมัครสมาชิก edit_2021

หนังสือแจ้งกำหนดการสอบประกาศนียบัตรประจำปี 2563

 

  • นักตรวจการนอนหลับ ระดับชำนาญการ (Advance Level)

ใบสมัครสอบใบประกาศนียบัตร Advance_2021

คุณสมบัติ Examination Advance_2021

ตารางสอบ Sleep Tech ประจำปี 2563_revised

ใบสมัครสมาชิก edit_2021

ใบรับรองประสบการณ์ในการตรวจการนอนหลับ

หนังสือแจ้งกำหนดการสอบประกาศนียบัตรประจำปี 2563

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณธนภรณ์  (เลขาสมาคมฯ) โทร. 062-436 3887, 096-712 0005

 

 

Spread the love
Posted in ข่าวสารและกิจกรรม.