จำหน่ายหนังสือ Basic Sleep Medicine

                     หนังสือ Basic Sleep Medicine

             300 ฿

                                                                  

ช่องทางการจัดจำหน่าย         : สั่งซื้อทางwebsite สมาคม www.sst.or.th

: จำหน่ายที่ศูนย์ Sleep ชั้น 7 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

: จำหน่ายที่ศูนย์หนังสือจุฬา

Download ใบสั่งซื้อ ใบสั่งซื้อหนังสือ BSM

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณธนภรณ์  รัตนทากุล (เลขาสมาคมฯ) โทร. 096-712 0005 และ 062-436 3887

Spread the love
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารและกิจกรรม.