จำหน่ายหนังสือการตรวจทางห้องปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับเวชศาสตร์การหลับ

หนังสือการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับเวชศาสตร์การหลับ

400 ฿   

                         

ช่องทางการจัดจำหน่าย : สั่งซื้อทางwebsite สมาคม www.sst.or.th

: จำหน่ายที่ศูนย์ Sleep ชั้น 7 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

: จำหน่ายที่ศูนย์หนังสือจุฬา

Download ใบสั่งซื้อ ใบสั่งซื้อหนังสือPSG

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณธนภรณ์  รัตนทากุล (เลขาสมาคมฯ) โทร. 096-712 0005 และ 062-436 3887

 

Spread the love
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารและกิจกรรม.