งานประชุม Precongress Hand-on Workshop 3: “Practical Diagnostic Test and Therapy in Sleep Medicine”

     สมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย

ร่วมกับ

 สมาคมนิทราเวชศาสตร์

Precongress Hand-on Workshop 3: “Practical Diagnostic Test and Therapy in Sleep Medicine”

วันที่  7  สิงหาคม  2562 เวลา 13.00-16.00น.

ณ ศูนย์โรคการนอนหลับ ชั้น  7

อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

ตารางการประชุม

Station 1: Polysomography: Sleep Staging & Movement                                                                                               พท.พญ.พาสิริ  สิทธินามสุวรรณ

Station 2: Polysomography: Respiratory Events Scoring & EKG             
                   
อ.พญ.กัลยา  ปัญจพรผล

Station 3: Home Sleep Apnea Testing (HSAT)
                     อ.นพ.สมประสงค์  เหลี่ยมสมบัติ  

Station 4: Actigraphy & Sleep Diary & Sleep log

                     อ.พญ.วิสาข์สิริ  ตันตระกูล   

Station 5: Positive Airway Pressure (PAP) Therapy                            
                     พท.นพ.ประพันธ์  กิตติวรวิทย์กุล

                             ——————————————————-

อัตราค่าลงทะเบียน: 1,000 บาท ต่อท่าน รับจำนวนจำกัด 50 ท่าน

                                    และ ฟรี สำหรับผู้ลงทะเบียนงานประชุมวิชาการประจำปี 2562

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณธนภรณ์  รัตนทากุล (เลขาสมาคมฯ) โทร.096-712 0005 และ 062-436 3887

Station  ละ 30 นาที

Lecture 10 นาที
workshop 20 นาที

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณธนภรณ์  รัตนทากุล (เลขาสมาคมฯ) โทร.096-712 0005 และ 062-436 3887

ท่านสามารถ Download ตารางการประชุม และ ใบลงทะเบียน ได้ที่นี่

หนังสือเชิญประชุมไม่เป็นวันลา งานประชุมวิชาการประจำปี 2562

ใบลงทะเบียน งานประชุมวิชาการประจำปีและPrecongress_20190618

ใบสมัครสมาชิก update_5.3.19

ตารางการประชุมPrecongress TASM_sst_20190618

Spread the love
Posted in ข่าวสารและกิจกรรม, งานประชุมวิชาการ, งานอบรม, สำหรับแพทย์.