งานประชุม Precongress Workshop 2: “New Technologies in Sleep Medicine”

สมาคมนิทราเวชศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย                   
Precongress Workshop 2: “New Technologies in Sleep Medicine”
             วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 9.00-12.00 น.
ห้องรวงผึ้ง ชั้น
4 ตึกอดุลย์ โรงพยาบาบศิริราช

สำหรับแพทย์ พยาบาล & sleep technician จะได้เรียนรู้จากวิทยากร โดยการหมุนเวียนทั้ง 5 stations ๆ ละ 30 นาที

ได้สัมผัสกับอุปกรณ์จริง ขณะทดลองใช้กับผู้ป่วยสมมุติ มีการสอนวิธีติดอุปกรณ์ การแปลผล การดูแลอุปกรณ์
จุดบกพร่องที่พบบ่อยและแก้ไข เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในเวชปฏิบัติจริง

สามารถ Download เอกสารได้ที่นี่

ใบลงทะเบียน Precongress TASM_2020 (2) kanlaya edited 6.9.2020

ตารางการอบรม Precongress workshop TASM_2020

หนังสือเชิญประชุมไม่เป็นวันลางานประชุมวิชาการประจำปี 2563

กำหนดการรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563

ค่าลงทะเบียนสามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และไม่นับเป็นวันลา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คุณธนภรณ์  รัตนทากุล   โทรศัพท์  096-712 0005, 062-436 3887

Spread the love
Posted in ข่าวสารและกิจกรรม.