งานประชุม PRECONGRESS WORKSHOP 2: COGNITIVE BEHAVIORAL THERAPY FOR INSOMNIA (CBT-I)

สมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย

ร่วมกับ

ศูนย์โรคการนอนหลับ โรงพยาบาลรามาธิบดี

PRECONGRESS WORKSHOP2: “COGNITIVE BEHAVIORAL THERAPY FOR INSOMNIA”(CBT-I)

วันที่  7  สิงหาคม  2562 เวลา 8.30-12.00 น.

ห้องประชุมชั้น 6 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

โดย ผศ.พญ.ทานตะวัน  อวิรุทธิ์วรกุล และ อ.นพ.สมประสงค์  เหลี่ยมสมบัติ

ตารางการประชุม

8.30 – 9.00 น.     ลงทะเบียน

9.00 – 10.00น.    Introduction & Overview: CBT-I

10.00-10.30น.    Case Scenario

10.30-10.50น.     Break

10.50-11.45น.     Hand on Practice &  Role play

11.45-12.00น.    Wrap up and Q & A

อัตราค่าลงทะเบียน  500 บาท/ท่าน รับจำนวนจำกัด  30  ท่าน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณธนภรณ์  รัตนทากุล (เลขาสมาคมฯ)โทร.096-712 0005 และ 062-436 3887 ท่านสามารถ Download ตารางการประชุม และใบลงทะเบียนได้ที่นี่


ใบลงทะเบียน งานประชุมวิชาการประจำปีและPrecongress_24.4.2019.

ตารางการประชุม Precongress CBT-I_2019

ใบสมัครสมาชิก update_5.3.19

หนังสือเชิญประชุมไม่เป็นวันลา งานประชุมวิชาการประจำปี 2562

Spread the love
Posted in ข่าวสารและกิจกรรม, ความรู้, งานประชุมวิชาการ, สำหรับแพทย์.