การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับระดับพื้นฐาน ครั้งที่ 10

สมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย

ร่วมกับ

ศูนย์โรคการนอนหลับ โรงพยาบาลรามาธิบดี

จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับระดับพื้นฐาน

ครั้งที่ 10

ระหว่างวันที่ 3-7 สิงหาคม 2562

ณ.อาคารเรียนและปฎิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาล  ชั้น  3 ห้อง  317-318

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

ตารางอบรม Basic sleep tech_20190503_update

ใบลงทะเบียนอบรม Basic ปี 62_20190503  

หนังสือเชิญประชุมไม่เป็นวันลา งานประชุมวิชาการประจำปี 2562_20190709

ใบสมัครสมาชิก update_5.3.19

 

 

Spread the love
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารและกิจกรรม, งานอบรม, สำหรับประชาชนทั่วไป, สำหรับแพทย์.