การประชุมวิชาการประจำปี 2561

สมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย

จัดประชุมวิชาการประจําปี 2561  

“Practical management in common sleep disorders”

ระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 2561

ห้องประชุม 312/3 ชั้น 3 ตึก อปร.

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

เรียนเชิญ…..ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2561

ใบลงทะเบียนประชุมวิชาการ 61

ตารางประชุมประจำปีสมาคมโรคจากการนอนหลับ 2018_

จดหมายไม่เป็นวันลางานประชุมวิชาการประจำปี61

Spread the love
Posted in ข่าวสารและกิจกรรม.