การประกวด World Sleep Day Distinguished Activity Award 2017

สมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทยได้รับรางวัล การประกวด World Sleep Day Distinguished Activity Award 2017 โดย อ.พญ.มณฑิดา วีรวิกรม เป็นตัวแทนไปรับรางวัล ในงานประชุม World Sleep 2017 ประเทศCzech Republic ระหว่างวันที่ 7-11 ตุลาคม 2560 และได้ไป present ในงานประชุมหัวข้อ Clinical practice in Thailand

Spread the love
Posted in ข่าวสารและกิจกรรม.