ศูนย์ตรวจการนอนหลับที่ผ่านตรวจประเมินคุณภาพ 2015-2017

สมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย มีนโยบายสนับสนุนส่งเสริมให้การจัดตั้งศูนย์ตรวจการนอนหลับที่มีมาตรฐานสากล ให้แพร่หลายมากขึ้นในประเทศไทย จึงได้จัดให้มีการตรวจและควบคุมคุณภาพของศูนย์ตรวจการนอนหลับ เพื่อให้การตรวจการนอนหลับและการให้บริการด้านอื่นๆ มีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ทางสมาคมฯได้ดำเนินการมาแล้ว ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558  โดยมีศูนย์ตรวจการนอนหลับที่ผ่านการตรวจประเมิน แล้วจำนวน 5  แห่งได้แก่ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า, สถาบันโรคทรวงอก, โรงพยาบาลรามาธิบดี, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และ โรงพยาบาลศิริราช

 

 

Spread the love
Posted in ข่าวสารและกิจกรรม.