ลงทะเบียนความรู้พื้นฐานด้านการนอนหลับ 1 สัปดาห์

ความรู้พื้นฐานด้านการนอนหลับ 1 สัปดาห์

(1 week course – Basic Knowledge in Sleep Medicine)

ระหว่างวันที่  20 – 24 กรกฏาคม พ.ศ. 2563

ณ ห้องประชุม ชั้น 7  ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

ตารางหัวข้อความรู้พื้นฐานด้านการนอนหลับ 1 สัปดาห์ ประจำปี 2563

ใบลงทะเบียนCore lecture 1 week ปี 63

                              

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณธนภรณ์ (เลขาสมาคมฯ)  โทร.062-436 3887, 096-712 0005

 

Posted in ข่าวสารและกิจกรรม.