ประกาศ!! รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปีการฝึกอบรม 2562

 

ติดต่อสอบถามได้ที่คุณธนภรณ์  รัตนทากุล โทร.096-712 005 และ 062-436 3887

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารและกิจกรรม.