ประกาศรับสมัครโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับ ประจำปี 2563

โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับ

Sleep Technician-Fast Track program

หลักสูตร 3 เดือน

สมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย

ครั้งที่ 5

 

สามารถ Download เอกสารการสมัครได้ที่ File แนบมานี้

ใบสมัคร sleep tech_3 months ครั้งที่ 5_2563

โครงการอบรมเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับ_หลักสูตร 3 เดือน ครั้งที่ 5 ปี 2563

หนังสือเชิญอบรมหลักสูตร 3 เดือน ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณธนภรณ์   (เลขาสมาคมฯ) โทร. 062-4363887 , 096-712 0005

 

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารและกิจกรรม.