คุณอยู่ที่นี่

INTERNATIONAL POLYSOMNOGRAPHY

 

สมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย

จะจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับระดับชำนาญการ (International)

ในวันที่ 19-22 กรกฎาคม 2558

รับจำนวน 80 ท่าน แบ่งเป็นต่างชาติ 40 ท่าน คนไทย 40 ท่าน 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : More details