คุณอยู่ที่นี่

ประชุมวิชาการและประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 3

เชิญร่วมประชุมวิชาการและประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 3 และเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสอบประกาศนียบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคจากการหลับ 

“Good Sleep for a better Health”

วันที่ 2-3 กรกฏาคม 2555 ห้องประชุมวีกิจ วีรานุวัตติ์ ตึกอัษฎางค์ ชั้น 4 โรงพยาบาลศิริราช

 

เอกสารการส่งทะเบียน