คุณอยู่ที่นี่

ข่าวกิจกรรม

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประกาศนียบัตรความรู้ความชำนาญเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับระดับพื้นฐาน
ในวันที่ 24 สิงหาคม 2558  เวลา 08.30-16.30 น.
ศูนย์โรคการนอนหลับ ชั้น 7 อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

• นายกรกช     เย็นรัตนพงศ์
• น.ส.เกษณี      บุญหนุน
• น.ส.กุสุมา      มามณี
• น.ส.จุฑารัตน์      ทัดอู๋

กำหนดสอบประกาศนียบัตรเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับ

สมาคมโรคจาการหลับได้กำหนดสอบสอบประกาศนียบัตรเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับ ดังนี้


วันที่ 24 สิงหาคม 2558 สอบประกาศนียบัตรเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับระดับพื้นฐาน

อบรมการนอนหลับระดับชำนาญการ (International)

สมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับระดับชำนาญการ (International)

วันที่ 19-22 กรกฎาคม 2558

รับจำนวน 80 ท่าน แบ่งเป็นต่างชาติ 40 ท่าน คนไทย 40 ท่าน    

อบรมเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับระดับพื้นฐาน ครั้งที่ 6

สมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย

จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับระดับพื้นฐาน

ในวันที่ 18-22 กรกฎาคม 2558

เชิญสมัครสมาชิก

ขอเชิญ แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ และผู้สนใจ

 

ร่วมสมัครสมาชิกสมาคม

พร้อมรับสิทธิสิทธิประโยชน์ที่ได้รับ: ข้อมูลข่าวสารจากสมาคม

ส่วนลดพิเศษในการเข้าอบรมหรือประชุมวิชาการ

 

ประกาศผลสอบผู้ที่ได้รับใบประกาศนียบัตรเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับระดับพื้นฐาน 2557

ประกาศผลสอบผู้ที่ได้รับใบประกาศนียบัตรเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับระดับพื้นฐาน 2557

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ใบประกาศนียบัตรความรู้ความชำนาญสำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับระดับพื้นฐาน

หน้า