คุณอยู่ที่นี่

ข่าวกิจกรรม

Lunch symposium

 
Lunch symposium 17 August 2017

topic “Importance of HST with an example of model of HST program"

by Professor Teofilo Lee Chiong 
National Jewish Health, USA
 
Sponsored by MIC- Philips Respironics

อบรม Fast Track

โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับ
สมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย
หลักสูตร 3 เดือน ครั้งที่ 2
(19 สิงหาคม 2560 ถึง 14 พฤศจิกายน 2560)

ประชุมวิชาการประจําปี 2560

สมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทยจัดประชุมวิชาการประจําปี 2560  

 “Sleep Medicine: Integration into Clinical Practice ”

ณ ห้องประชุมกุมารชั้น 10 อาคารพัชรกิติยาภา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

วันที่ 17-18 สิงหาคม 2560

อบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับระดับพื้นฐาน ครั้งที่ 8

สมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย
ร่วมกับ
ศูนย์สหเวชศาสตร์การนอนหลับสุรศักดิ์มนตรี โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ศูนย์โรคการนอนหลับ สถาบันโรคทรวงอก จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
สำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับระดับพื้นฐาน ครั้งที่ 8
“The 8th Polysomnography (PSG) Training: Basic Level”

ระหว่างวันที่ 19 – 23 สิงหาคม2560
ณ ห้องอบรม ศสท.วพม. ชั้น 8 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตนวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

Cognitive Behavioral Therapy for Insomnia

Cognitive Behavioral Therapy for Insomnia (CBT-I)

Workshop: Hands-on

ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560
12:30-13:00 น.     ลงทะเบียน
13:00-14:00 น.      Lecture  CBT-I:  Introduction & Overview
                             ผศ.พญ.ทานตะวัน  อวิรุทธ์วรกุล และ คณะ

Sleep research presentation

ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดงานประชุมวิชาการประจำปี 2560 
“Sleep Medicine: Integration into Clinical Practice ”
ณ ห้องประชุมกุมารชั้น 10 อาคารพัชรกิติยาภา
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2560

เรื่อง : Sleep research presentation

ชิงเงินรางวัล  5,000.- บาท

การประกวด Interesting case in sleep disorders

ขอเชิญส่งผลงานเข้าการประกวด

Interesting case in sleep disorders 

ของสมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทยในงานประชุมวิชาการประจําปี 2560  
“Sleep Medicine: Integration into Clinical Practice ”

ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2560

ชิงเงินรางวัล  10,000.- บาท

กิจกรรม "วันนอนหลับโลก" World Sleep Day 2560

งาน  “ World Sleep Day 2560 ”

วันพุธที่ 22  มีนาคม 2560  เวลา 08:00 – 12:00 น.
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ตึกเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๑๐ ห้องประชุมใหญ่

8:30 – 9:00  น.  ลงทะเบียน
9:00 – 9:30  น.  พิธีเปิด “งานวันนอนหลับโลก (World Sleep Day)”

หน้า